eBrace/eLock system

Postup přípravy aparátu na míru konkrétního pacienta:

 • Otisk pacienta je naskenován do 3D formátu (3D scan order form)
 • Ortodontista připraví léčebný plán, podle kterého vyplní objednávací formulář a vybere materiál a typ zámků (eBrace ab order form) eBrace Lab order EN-CZ-SK-3Dent – 2_2014.pdf (2610855)
 • Laboratoř eBrace připraví 3D digitální set-up (viz "Klinické případy")
 • Ortodontista koriguje a schválí konečný výsledek
 • Laboratoř eBrace navrhne individualizovaný fixní aparát podle pokynů ortodontisty
 • Ortodontista zkontroluje a upraví návrh fixního aparátu dle individuálního terapeutického plánu (viz "Design zámků a kroužků")
 • 3D vizualizace výsledného návrhu a následné schválení ortodontistou
 • Precizní výroba eBrace/eLock aparátu včetně studijních modelů, individuálních oblouků a případných zámků k výměně v průběhu léčby

Variabilní řešení pro individualizaci fixního aparátu

 • Ortodontický systém eBrace/eLock umožňuje lékaři individuální úpravy fixního aparátu pode terapeutického plánu. Limitem pro uplatnění individuálních úprav je „vyrobitelnost“ danné modifikace zámku/kroužku v laboratoři.
 • Vybrané úpravy (kanyly, knoflíky, náhradní zámky pro aplikaci po dokončení rotace zubu, slot pro aplikaci druhého drátu, a další) jsou představeny na stránce "Design zámků a kroužků".
 • Úpravy finalizuje ortodontista spolu s laborantem po odsouhlasení léčebného plánu na 3D návrhu aparátu. Většina těchto úprav nenavyšuje cenu aparátu pro ordinaci - je poskytována bezplatně s cílem co nejlepšího výsledku léčby.

 

Formuláře pro objednání

3D scan order form

17.01.2014 21:46
form to make 3D scan of dental model from impressions or plaster model labprescription-small -3DENT - frontdesk.doc (714114)

Příklad vyplnění obědnávacího formuláře

17.01.2014 20:58
eBrace Lab order form - SAMPLE.pdf (754321)